"As únicas horas de alegria e felicidade que desfrutei neste mundo, devo à prática da Doutrina dos Espíritos, exposta por Allan Kardec, e ao convívio espiritual com as entidades habitantes do Além. O mundo nada me concedeu a não ser o ensejo para resgatar antigas faltas. Por isso mesmo, amo essa Doutrina, sirvo-a com amor, consoante às minhas forças, e certa estou da Verdade que ela encerra, pois o Além tem me concedido tesouros morais e espirituais inavaliáveis."
Yvonne A. Pereira
Rio de Janeiro, 21-02-1975

“La solajn momentojn pri ĝojo kaj feliĉo, kiujn mi ĝuis ĉi-monde, mi dankas al la praktiko de la Doktrino de la Spiritoj kodigita de ALLAN KARDEC kaj ankaŭ al la kunvivado ĉe la estaĵoj loĝantaj en la Transmondo. La mondo favoris al mi nenion alian ol ŝancon elaĉeti miajn alivivajn erarojn. Pro tio, mi amas tiun Doktrinon, ame servas ĝin laŭ miaj fortoj kaj mi estas certa pri la Vero en ĝi enhavanta, ĉar la Transmondo ade donas al mi netakseblajn spiritajn kaj moralajn trezorojn.”
Yvonne A. Pereira
Rio-de-Ĵaneiro, 21-02-1975

    CEYP - 29 anos

No próximo dia 02 de setembro, às 11h, domingo, palestra com EULÁLIA BUENO, de Santos-SP. Clique aqui!